GRAD ZAGREB - DVORANA ZA PRESS KONF.

Ugradnja sustava za prezentaciju, automatizirani sustav za spuštanje-dizanje platna pomoću projektora